Tag: การเตะขาท่าฟรีสไตล์

  • การเตะขาท่าฟรีสไตล์

    การเตะขาท่าฟรีสไตล์

    การเตะขาท่าฟรีสไตล์ การเตะขาท่าฟรีสไตล์ ที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐาน สำคัญ สำหรับ นักว่ายน้ำทุกคน ไม่ว่า จะเป็นการว่ายน้ำ เพื่อออกกำลังกาย หรือ การแข่งขัน การเตะขา ที่ถูกต้อง จะช่วย ให้คุณว่ายน้ำ ได้เร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน และ ลดความเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บ บทความนี้ จะแนะนำ เทคนิค การเตะขาที่ถูกต้อง สำหรับ ท่าฟรีสไตล์ ตำแหน่งร่างกาย เริ่มต้น ด้วย การลอยตัว ในน้ำ ในท่าฟรีสไตล์ โดย ให้ลำตัวเหยียดตรงและ ขนานกับผิวน้ำ ศีรษะ อยู่ในแนวเดียว กับ กระดูกสันหลัง สายตา จ้องไป ด้านหน้า แขนทั้งสองข้าง เหยียดตรง ไปด้านหน้า เคลื่อนไหว เป็นวงกลม เพื่อพายน้ำ การเคลื่อนไหวของขา งอเข่า เล็กน้อย โดยให้ ปลายเท้าชี้ ไปด้านหลัง…