บทความ

เทคนิคการว่ายท่ากบ

เทคนิค การว่ายท่ากบ

ก. การเคลื่อนไหว ของขา บนบก

ประกอบด้วยจังหวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ท่าเตรียม : ให้ผู้เรียนนั่งกับพื้น เท้าทั้งสองเหยียดชิดกันไปข้างหน้า ปลายเท้างุ้ม เอนตัวไปข้างหลัง เล็กน้อย เอามือทั้งสอง ยันพื้นไปข้างหลัง

 • จังหวะที่ 1 : งอเท้าทั้งสองเข้ามาแบะเข่าทั้งสองออกไปทางด้านข้าง พยายามให้ฝ่าเท้าทั้งสอง ติดกัน ตลอดเวลา ในขณะที่งอเท้าเข้ามา ขาท่อนล่างทำมุมกับขาท่อนบน ประมาณ 90 องศา
 • จังหวะที่ 2 : แบะปลายเท้าทั้งสองออก ให้ปลายเท้าชี้ออกไปข้างๆ ส้นเท้าทั้งสองยังคงติดกันอยู่
 • จังหวะที่ 3 : รักษารูปฝ่าเท้าให้อยู่ในลักษณะเดิม แล้วเหยียดให้เท้าถึบตรงออกไปโดยแรง ขาทั้งสอง แยกห่างกัน เป็นมุม 45 องศา
 • จังหวะที่ 4 : รวบเท้าทั้งสองเข้ามาชิดกันโดยเร็ว พร้อมกับงุ้มปลายเท้า และหันฝ่าเท้าเข้าหากัน เพื่อ ช่วยในการบีบน้ำให้ได้มาก

แล้วจึงกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 ใหม่ ให้ผู้เรียนพยายามฝึกหัด การเคลื่อนไหวของขา บนบก พร้อมกับ นับจังหวะไปด้วย คือ 1-2-3-4 แล้วกลับมาจังหวะ 1 ใหม่ หมุนเวียนกันไปเช่นนี้ จนเกิดความชำนาญ แล้วจึง เริ่มฝึกหัด การเคลื่อนไหวของขาในน้ำ ต่อไป

ข. การฝึกหัดการเคลื่อนไหว ของขา ในน้ำ

ประกอบด้วยจังหวะ และ วิธีฝึก ดังนี้

ท่าเตรียม : ให้ผู้เรียนใช้ทุ่นผูกเอวไว้ เพื่อช่วยในการลอยตัวให้ดีขึ้น แล้วเกาะขอบสระไว้ แขนทั้งสอง เหยียดตึง ขาทั้งสองเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม พยายามหันฝ่าเท้าเข้าหากัน

 • จังหวะที่ 1: งอเท้าทั้งสองเข้าหากัน โดยพยามยามแบะเข่าทั้งสองออก และเท้าทั้งสองชิดกัน เช่นเดียวกับ การทำจังหวะนี้บนบก
 • จังหวะที่ 2 : แบะปลายเท้าทั้งสองออกห่างจากกัน เช่นเดียวกับการทำจังหวะบนบก
 • จังหวะที่ 3 : ถึบปลายเท้าทั้งสสองตรงออกไป เท้าแยกจากกันจนขาทั้งสองตึง
 • จังหวะที่ 4 : งุ้มปลายเท้า รวบขาทั้งสองเข้าหากันโดยเร็ว

ครูผู้สอนต้องพยายามดูแล และแก้ไขท่าทาง ของผู้เรียน ให้ปฎิบัติไปโดยถูกต้อง จนเกิดความชำนาญ ด้วยการ ฝึกหัดอยู่กับที่ ขั้นต่อไป จึงให้ผู้เรียนฝึกหัด โดยการใช้ กระดานฝึกขา (Kick Board) โดยให้ ผู้เรียนฝึกการใช้เท้า โดยใช้มือทั้งสองจับไม้กระดานไว้ แล้วฝึกว่ายไป โดยการใช้ขา จนเกิดความชำนาญ ดีแล้ว จึงไปเรียนในท่าของแขน ต่อไป

ค. การฝึกหัดแขน ในการว่ายน้ำ แบบกบ บนบก

ประกอบด้วยจังหวะ และลักษณะท่าทาง ดังต่อไปนี้

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าห่างจากฝา หรือกำแพง ประมาณ 2 ฟุต เอนตัวไปข้างหลัง โดยใช้ก้นพิงกับฝา แล้วก้มตัวโน้มไปข้างหน้า หน้าเงยเหยียดแขนทั้งสอง ตรงออกไปข้างหน้า ฝ่ามือคว่ำอยู่เกือบชิดกัน พยายาม ให้แขนทั้งสองข้าง อยู่ขนานกับพื้น

 • จังหวะที่ 1: การที่กระทำท่า ดังท่าเตรียม ที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ นับได้ว่าเป็น จังหวะที่ 1 ของการฝึกหัด เมื่ออยู่บนบก
 • จังหวะที่ 2 : ตะแคงฝ่ามือออกข้างๆ ให้นิ้วก้อยของมือทั้งสอง อยู่ข้างบน พร้อมกับแหวกมือออกไป ให้เป็นรูปตัว “วี” แล้วเงยหน้าอ้าปาก เพื่อสูดหายใจเข้า
 • จังหวะที่ 3 : หันฝ่ามือเข้าหาตัว งอแขนที่ข้อศอก ดึงแขนท่อนล่างเข้าหาลำตัวโดยเร็ว ศอกกางเสมอ ระดับไหล่ พร้อมกับ ผ่อนลมหายใจออก
 • จังหวะที่ 4 : งอแขนทั้งสองข้างเข้าหาลำตัว มือคว่ำชิดอยู่ที่อก ศอกทั้งสองชิดลำตัวด้านข้าง เพื่อเตรียม ที่จพุ่งแขนออกไปเบื้องหน้า สู่จังหวะที่ 1 อีก ผู้เรียนควรฝึกการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ที่กล่าวมา แล้วนี้ ให้ชำนาญดีเสียก่อน จึงลงฝึกในน้ำต่อไป และควรรู้จังหวะต่าง ๆ ด้วยว่า เพื่อจุดประสงค์อะไร

ง. การฝึกหัดแขน ในการว่ายน้ำแบบกบ ในน้ำ

ท่าเตรียม : ควรให้ผู้เรียน ใช้ทุ่น ผูกติดไว้ที่เอว เพื่อช่วยในการลอยน้ำ ตอนแรก ให้ผู้เรียนลงไป อยู่ใน สระน้ำ ตอนที่มีน้ำลึกประมาณเอว ของผู้เรียน ยืนข้างขอบสระ แล้วฝึกหัดตีแขน ไปเป็นจังหวะ ๆ เช่นเดียวกับ การฝึกหัดบนบก เมื่อผู้เรียนเข้าใจวิธีใช้แขนในน้ำได้แล้ว จึงให้ใช้ทุ่นผูกที่เอว เหยียดขา ทั้งสองออกไปให้ตึง และชิดกัน แล้วเริ่มปฎิบัติจังหวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ภาพแสดงขั้นต่าง ๆ ของการว่ายน้ำ ท่ากบ หรือ Breast stroke

 

 • จังหวะที่ 1: ในลักษณะนอนคว่ำ ลำตัวขนานกับผิวน้ำ เหยียดแขนทั้งสองออกไปตรงเบื้องหน้า ฝ่ามือ คว่ำ มือทั้งสองห่างกันประมาณ 1 คืบ หน้าจมอยู่ในน้ำ ระดับน้ำอยู่ประมาณตีนผม ผ่อนลมหายใจออก
 • จังหวะที่ 2 : ตะแคงฝ่ามือออกไปข้าง ๆ แหวกแขนออกไปข้าง ๆ ให้แขนเป็นรูปตัว “วี” เฉียงลงบ้าง เล็กน้อย พร้อมกับเงยหน้าขึ้นให้พ้นน้ำ หายใจเข้าทางปากอย่างรวดเร็ว
 • จังหวะที่ 3 : งอข้อศอกหันฝ่ามือเข้าหาตัว ปลายแขนทั้งสองกดพื้นน้ำลงอย่างเร็ว และปลายแขนชี้ลง ยังก้นสระ ศอกทั้งสองข้างกางออกข้าง ๆ ขนานกับไหล่ ดึงมือเลยไปจนศอกอยู่ใกล้ลำตัว ลดหน้าลง จมน้ำ ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก ทั้งทางปาก และทางจมูก
 • จังหวะที่ 4 : งอแขนทั้งสองข้างมาอยู่ใต้ศอกชิดลำตัว ฝ่ามือคว่ำ หน้าจมน้ำค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก เตรียมที่จะพุ่งแขนทั้งสอง ออกไปเบื้องหน้า สู่จังหวะ 1
 • จังหวะที่ 5 : เหยียดแขน และพึ่งออกไปโดยแรง
 • จังหวะที่ 6 : พุ่งเท้าถึบน้ำออกไปโดยแรง แล้วรวบเท้าชิดกัน ผู้ว่ายน้ำด้วยท่านี้หายใจเข้า เมื่อระยะที่ 2 ส่วนระยะที่ 3-6 ให้ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก จนเสร็จพอดี (ดูภาพประกอบคำอธิบาย)