ภูเก็ตสวิมอคาเดมี่ By ครูเบ็นซ์ แบรนด์สอนว่ายน้ำมาตฐานในภูเก็ต

ภูเก็ตสวิมอคาเดมี่ ครูสอนว่ายน้ำภูเก็ต ครูเบนซ์เป็น ครูสอนว่ายน้ำภูเก็ต ของ  Phuket swim Academy ซึ่งเป็นแบรนด์ สอนว่ายน้ำ ที่คุณครูจัดตั้งขึ้นมาโดยจุดประสงค์ อยากที่จะส่งต่อ และถ่ายทอดสิ่งที่ครูได้เรียนรู้มา เพื่อที่จะส่งเสริมให้ภูเก็ตสวิมอคาเดมี่

เด็กๆหรือผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ได้ออกกำลังกายไปกับ กีฬาว่ายน้ำ และ ว่ายน้ำอย่างถูกต้องและมีความรู้ทาง หลักทฤษฎี ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งครูเบนซ์ ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร ครูผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ

ระดับ 1 โดยตรง จากสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  Thailand Swimming association เลยท่านผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า หลักสูตรที่ครู ใช้สอนเด็กนั้น มีมาตรฐานรองรับและ เป็นที่ยอมรับ ของสังคมทั่วไป โดยผนวกกับ เทคนิค

ต่างๆประสบการณ์ การสอนที่ครูสะสมมาร่วมด้วย โดยหลักสูตรของเรา เป็นการสอนโดยใช้เทคนิค ให้นักเรียนของเราปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เคร่งครัด และ เป็นไป ตามขั้นตอน ตามมาตรฐาน สอดแทรก เทคนิคการว่ายน้ำที่ถูกต้องทั้งการจัด

ระเบียบร่างกาย ให้นักเรียน ใช้แรงน้อย ที่สุด และสามารถว่าย ได้ไกลที่สุด โดยเริ่มจากบทฝึกแบบง่าย ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไป ทำให้นักเรียน ที่มาเรียนไม่รู้สึกกดดัน หรือ อึดอัด โดยแผนการสอนของเรา เน้นให้ผู้เรียน ช่วยเหลือตัวเองได้ในขั้นต้น

และสามารถ เอาตัวเองรอดได้ในน้ำ ไม่ตกใจ ในขณะเกิดเหตุการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำ หรือมีตะคริว โดยเราจะเน้นทักษะ การลอยตัว ทั้งในแนวนอน และในแนวดิ่ง ทำให้เด็กๆ หรือผู้ใหญ่ ที่ผ่านคลาสเรียน ของเรา เมื่อหยุดเรียนแล้วก็

สามารถนำ เอาไปฝึกต่อยอด เอาเองได้ โดยมาจากขั้นตอน ที่ถูกวิธี และครูผู้สอน ครูเบนซ์ ได้ผ่านการอบรม การช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นทางน้ำ หรือไลฟ์การ์ด หลักสูตรรักษาความปลอดภัย ทางน้ำและรู้วิธีการทำ CPR  ขั้นพื้นฐาน โดย www.phuketswimacademy.com

หากท่าน สนใจจะซื้อคอร์สให้บุตรหลาน หรือคนที่ท่านรัก ท่านสามารถ ติดต่อ หาครูเบ็นซ์ได้  ทางเบอร์โทรศัพท์ 095-436-3721 ครูเบ็นซ์ หรือติดต่อทางไลน์ เพื่อสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ 

ID : >>>  phukwtswimacademy  <<<คลิกเพื่อแอดไลน์ได้เลยครับ